Pro média

Studio Marta je specifický experimentální prostor, kde jsou prezentovány školní projekty studentů Divadelní fakulty JAMU.

Koncepce fungování tohoto divadla vychází ze tří základních tezí:

  • Marta jako nezaměnitelná součást divadelní scény (nejen) brněnského kulturního dění
  • Marta jako učebna, posluchárna, laboratoř a dílna pro studenty a pedagogy Divadelní fakulty JAMU
  • Marta jako simulátor provozu profesionálního divadla

Studio Marta je v současné době nepochybnou součástí nejen brněnské kulturní scény, ale i kulturního dění v celé České republice, s přesahem na mezinárodní úroveň. Vždyť každý rok opouští pomyslnou bránu Marty řada mladých umělců, kteří se rozprchnou do všech koutů naší země a mnohdy i do zahraničí. Nepřehlédnutelnou událostí sezony je mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. V rámci tradičního „Absolventského festivalu“ mohou naši diváci shlédnout nové tváře, s kterými se v budoucnu potkají na plátnech kin, televizních obrazovkách, či jevištích divadelních scén. Studio Marta rovněž nabízí společně s Divadlem na Orlí i systém předplatného, jenž je určen široké divácké veřejnosti.

Přestože Studio Marta navenek vykazuje parametry, kterými disponuje profesionální divadlo, ve skutečnosti se jedná o školu, specifický prostor, kde se studenti učí, naslouchají radám svých pedagogů, experimentují a tvoří. Vedle pedagogů jsou ke spolupráci na projektech pravidelně vyzíváni i umělci z řad profesionálů. Idea tvorby je generována především ateliéry dramaturgie a režie Divadelní fakulty JAMU. Nosný pilíř divadelní sezony pak představují absolventské projekty 4. ročníku Ateliéru činoherního herectví a také inscenace Ateliéru divadlo a výchova pro Neslyšící. Členy tvůrčích týmů těchto projektů se stávají posluchači dalších oborů, vedle zmíněné dramaturgie a režie jsou to ateliéry scénografie, divadelního manažerství a jevištní technologie, audiovizuální tvorby, světelného designu a další. Klíčovým úkolem je umožnit studentům získání absolutoria uskutečněním projektů dle studijních plánů Divadelní fakulty JAMU.

Dalším posláním Studia Marta je simulace provozu běžného profesionálního divadla repertoárového typu. Probíhají zde divadelní zkoušky, jsou uváděny premiéry a reprízy jednotlivých představení. Vedle uměleckých činností je zde zajišťováno i technologické zázemí: výroba kostýmů a dekorací, přestavby scén, jejich nasvícení a ozvučení. Studenti všech ateliérů získávají cenné zkušenosti ve vnímání rytmu provozu divadla během jednoho dne, měsíce i celé divadelní sezony. Mohou hrát svá představení před běžným publikem. V průběhu celého akademického roku studenti připraví 4 až 5 inscenací a odehrají 60 až 70 představení. Studio Marta rovněž produkuje zájezdová představení v Česku i zahraničí. Pravidelně se například účastní studentských divadelních festivalů „Zlomvaz“ v Praze nebo „Istropolitana“ v Bratislavě.

Studio Marta se nachází nedaleko centra Brna v blízkosti známého parku Lužánky na ulici Bayerova. Je situováno do sklepních prostor nájemního domu z počátku třicátých let 20. století. Studenti JAMU zde hrají divadlo již od roku 1952, avšak dnešní podobu získala Marta v průběhu rekonstrukce dle návrhu ing. arch. Jana Konečného v letech 1990-91. V létě 2018 došlo k modernizaci jevištních, osvětlovacích a zvukových technologií.

Divadelní sál a jeviště

Nadčasový industriální design sálu (tzv. „black box“) dovoluje netradiční scénografická řešení. Zároveň byly zachovány nosné portálové sloupy, včetně provaziště. Zde je k dispozici 16 prospektových tahů: 9 na elektrický pohon a 7 ovládaných manuálně. Před úrovní portálů se nachází roztahovací opona. Ve Studiu Marta je tedy možné vytvořit i klasický divadelní prostor („na kukátko“). Plocha jeviště se může v prostoru mezi portály vertikálně členit pomocí dvou jevištních stolů a to do výšky 1,1m nad úroveň podlahy sálu (shodně s podlahou jeviště) nebo 1,3m pod úroveň podlahy sálu. Přibližně uprostřed pevného jeviště je instalováno propadlo s výtahovým zdvihem. Hlediště je zcela mobilní a přizpůsobuje se momentální scénografické koncepci, kapacita je tedy proměnná a pohybuje se mezi 60-ti až 120-ti sedadly. Strop sálu je osazen závěsným roštem, kde se umisťují osvětlovací a ozvučovací technologie, případně dekorace. K manipulaci s těmito zařízeními slouží pevné obslužné lávky po stranách sálu a rovněž most pohybující se mezi těmito lávkami v horizontálním směru. Oddělená místnost pro ovládání světelných i zvukových technologií navazuje na prostor sálu, přičemž bezprostřední kontakt umožňují otvíratelná okna. Samozřejmostí je i varianta umístění ovládacích prvků přímo do sálu (tzv. „live-post“).

Studio Marta

Studio Marta
Bayerova 5
602 00 Brno

marta@jamu.cz