...

#2023/2024 #DF #Režie

Anna Magdalena Pavlicová

Absolventské projekty:

Horečka (V. Hrabě, A. M. Pavlicová, Studio Marta, 2023) – režie absolventské inscenace 

Školní projekty:

Škoda lásky (A. Wesker, B. Viceníková, A. M. Pavlicová, JAMU, 2023) – režie seznamovacího projektu 

Julietta čili Snář (G. Neveux, V. Balcar, JAMU, 2022) – režie bakalářské inscenace  

Setkání/Encounter 2022 – art sekce festivalu, koncept a realizace ceremoniálů 

Večer tříkrálový aneb cokoli chcete (W. Shakespeare, Studio Marta, 2021) – asistent režie a účinkující v inscenaci Ivo Krobota 

Tichá noc (K. Nováková, JAMU, 2021) – režie rozhlasové črty 

Salon původní tvorby 2021 – spolupráce na konceptu a realizaci online festivalu DF JAMU 

Nakresli mi beránka (A. de Saint-Exupéry, K. Šimek, A. Kořán, A. M. Pavlicová, JAMU, 2019) – dramaturgická a scénáristická spolupráce na monodramatu 

SAMET: očima studentů (2019) – spolupráce na konceptu a realizaci festivalu DF JAMU 

 • Magisterská režijní stáž v Divadle Na zábradlí u inscenace Jana Mikuláška Medvěd s motorovou pilou (2022). 
 • Režie scénického čtení textu Tomáše Ráliše: Bezpečnostní pásy v rámci festivalu Korzo Národní (2022). 
 • Režijní stáž u Vladimíra Morávka (Městská divadla pražská: Marat + Sade, 2022). 
 • Bakalářská režijní stáž v Městských divadlech pražských u inscenace Vladimíra Morávka Dr. Johann Faust, Praha 2, Karlovo nám. 40 (2021). 
 • Spolupráce na filmu Bandité pro baladu (r. V. Morávek, 2022). 
 • Režijní stáž u Ivana Buraje (HaDivadlo: Naši – studie rozhovoru o klimatické krizi, 2019). 
 • Režijní stáž u Barbary Herz (CED: Zpráva o zázraku, obnovená premiéra 2019). 
 • Režijní stáž u Vladimíra Morávka (Spolek Všehoschopní: Betlém aneb Převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku, 2018) 
 • Režijní stáž u Vladimíra Morávka (Spolek Všehoschopní: Zítra to spustíme!, 2018). 

 

 • Tříměsíční stáž v České televizi (2022). 
 • Dokumentaristický workshop My Street Films (2022). 

Anna Magdalena Pavlicová (*1999) – narozena v Brně, vyrůstala v Uherském Hradišti, absolvovala tamější osmileté gymnázium a ZUŠ ve všech oborech (taneční, dramatický, hudební a výtvarný). Tančila ve folklorním souboru. Umí very well anglicky, décemment francouzsky a un poco španělsky (a slavnostní název Bangkoku v jeho úplném znění vthajštině). 

Datum a místo narození: 22. 12. 1999 v Brně 

Tel. 605 174 678 

E-mail: anicka.pavlicova@email.cz 

IG: @annmagpav