Zdroj: http://www.studiomarta.cz/index.php?a=sezona-2017/2018-cinohra/stepan-princVydáno: 10.9.17.Autor: indrova

Štěpán Princ

Štěpán Princ

Jméno a příjmení: Štěpán Princ
Datum a místo narození: 18.4.1994, Čáslav
Výška, váha: 183 cm, 70 kg
Hlas: Tenor
Absolventské inscenace:
 • Žid Hyrkán (Komedie o umučení, režie: Ivo Krobot)
 • Orestes (J. Giraudoux: Elektra, režie: Zetel)
 • Ministr (A. Burgess: Mechanický pomeranč, režie: Barbora Chovancová)
 • Asiat (R. Schimmelpfennig: Zlatý drak, režie: Miroslav Lukačovič)
Školní projekty
 • Romeo (W. Shakespeare: Romeo a Julie, režie: Lukáš Rieger, Zetel, Eva Jelínková, David Strnad)
 • Tomas Gomez (R. Bradbury: Marťanská kronika, režie: Dagmar Říhová)
 • Lancelot, Lorenzo (W. Shakespeare: Kaufmann von Venedig, režie: Nicolai Sykosch)
 • O; C. Brandau (Himmel und Hände, režie: Carmen Schwarz)
 • Boris Trigorin (A. P. Čechov: Racek, režie: Barbora Chovancová)
 • autorská hudba pro inscenaci B. Vaculová: Psí hřbitov, režie: Adam Steinbauer
Mimoškolní činnost:
 • Číšník (L. Fuks, V. Knotková: Vévodkyně a kuchařka, režie: Kamila Polívková, Národní divadlo Brno)
 • Čihař (A. Steinbauer, K. Ondrová: Pro jednoho jelena navíc, režie: Adam Steinbauer, hráno v divadle F. X. Šaldy v Liberci a v Buranteatru)
 • VŠEmocní, režie: Hana Marvanová, inscenace v rámci divadelního večera Triptych
 • Absolvovaný workshop Meisnerova technika pod vedením Briana Caspe a Sylvie Schwarz
 • Absolvována Letní taneční škola pod vedením Davida Strnada
 • BRNO 48 Hour Film Project, spolupráce s fakultou multimediálních studií UTB ve Zlíně na školních kamerových a režijních projektech
Kontakt: M: +420 739 486 545
E: princstep@gmail.com
Dovednosti: Hra na klavír, kytaru, akordeon, zpěv, šerm, jízda na koni, tanec, akrobacie.