< návrat zpět

Sezóna 2014/2015

Candide čili Optimismus

Kopanec do zadku může obrátit naruby celý život, ale názorem na vesmír neotřese. A co válka, zrada, zemětřesení a inkvizice? Ještě, že je tento svět nejlepší ze všech možných. Uf!

ADAM 2.0

Jaké je naše tělo? Skvělé? Nedostačující? Každý jistě někdy přemýšlel nad možnostmi, které jsou mu kvůli jeho tělesným dispozicím navždy odejmuty.

Moje výchova k herectví

Chcete se stát hercem? Podnikněte cestu peklem. Přihlaste se na hereckou akademii. Básník herectví Arkadij Nikolajevič Torcov právě formuje svoji Metodu. Metodu!! O tom budou naše babičky říkat: „To je, hrome, divadlo!“ A budou mít pravdu. Nehorázné scény z moskevského divadelního učiliště.

ČASOPROSTOR

V režii Zoji Mikotové se představí v týmové autorské inscenaci studentky 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku magisterského studia oboru Výchovná dramatika pro Neslyšící.

Absolutní štěstí mouchy aneb poslední mystifikace Salvadora Dalí

Vše vzniká v prostoru prorockého surrealistického snu Salvadora Dalí, který se mu zdál v noci jeho sebeupálení.

Pláňka

"Která děti má mít, ta je má.“