Program

 
Září   2021
09 Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
ČT 19:00 William Shakespeare
premiéra
10 Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
PÁ 19:00 William Shakespeare
premiéra