Markéta Hausnerová

Markéta Hausnerová

Jméno a příjmeni: Markéta Hausnerová
Datum a místo narození: 30. 6. 1991 Praha
Výška, váha: 175 cm, 58 kg
Hlas: Alt až mezzosoprán
Absolventské inscenace:
 • Stella (I. Dostálek: Hvězdy na prodej, režie: Igor Dostálek)
 • Děloha/Viktorie 2 (M. Wojtyszko: Děloha, režie: Christoph Prückner)
 • Dozor (A. Liddell: Mrtvý pes v čistírně, režie: Juraj Marušic)
 • Sbor žen (N.V.Gogol: Hráči, režie: Hana Marvanová)
 • Matka (T. Kavtaradzė: Několik rozhovorů o (Kristu), režie: Sára Čermáková)
Školní projekty:
 • Laura (T. Williams: Skleněný zvěřinec, režie: Igor Dostálek)
 • Anne-Marie (M. Duras: Musica podruhé, režie: Nika Brettschneiderová)
 • André Vítámvásmě (W. Shakespeare: Večer tříkrálový, režie: Nika Brettschneiderová, Igor Dostálek)
 • Ona (B. Babáková: Ony (monodrama), režie: Barbora Chovancová)
 • Lady Macbeth (W. Shakespeare: Macbeth, režie: Vítězslav Dvořák)
 • Kika (Z. Ferenczová: Problém/Vyskočit z kůže, režie: Sára Čermáková)
 • Žena (J. Mrázová: Mysli kurva pozitivně, režie: Barbora Goldmannová, pro Salon původní tvorby)
 • Lola (B. Chovancová: Ve 4:48 se nic nestane, režie: Barbora Chovancová, pro Salon původní tvorby)
 • Účast na muzejní noci 2015 při Diecézním muzeu (Ezau a Jakob, režie: Vítězslav Dvořák)
Mimoškolní činnost:
 • Žena (J. Honzírek: Site-specific Okružní jízda, režie: Jiří Honzírek, Divadlo Feste)
 • Paní (O. Leo: Full cotton jacket, režie: Jiří Honzírek, Divadlo Feste-Scénické čtení v rámci festivalu Specific 2016)
 • Žena (H. Marvanová: VŠEmocní, režie: Hana Marvanová, v rámci kabaretních večerů Tryptich)

FILM, TELEVIZE, ROZHLAS, DABING

 • Marika (O. Omerzu a N. Pop-Tasić: Rodinný film, režie: Olmo Omerzu)
 • Danka (J. Míka: Náves, Epizoda Šťastná to žena, režie: Jaroslav Hanuš)
 • Žena (M. Lukáčová: ČHOS 2, režie: Marie Lukáčová)
 • Markéta (A. Kovářová, K. Lukášková: Balada o nenarozeném dítěti, režie: Amálie Kovářová – Absolventský film studentů FAMO)
 • Spolupráce s ČRo Brno (Pořad Listování, režie: Radim Nejedlý)
 • Spolupráce s Brněnskou soukromou televizí (Dabing, režie: Daniel Dítě)
 • Spolupráce se studenty UTB
Kontakt: T: +420 732 971 290
E: HausnerovaMarketa@seznam.cz
Dovednosti: Zpěv, akrobacie, tanec, žonglování,umím hrát na hřeben, umím řídit auto a plachetnici, umím poskytnout první pomoc.
Zpět

print Formát pro tisk

Kategorie: Studenti